سلام علیکم/برحی از برادران تشیع و جنفیون حدیث4084ابوداود راملاکی برای توسل به رسول ص میدانند که این چنین نیست زیرا معنی ومفهوم آن را متوجه نشده اند وآن را به صورتی معنا کرده اند که اشتباه است. ‏>¤<4084=عن ابی جری جابر بن سلیم قال: رایت رجلا یصدر الناس عن رأیه لا یقول شیئا الا صدور عنه .قلت:من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله ص ،قلت علیک السلام یا رسول الله مرتین ،قال:لا تقل علیک السلام فان علیک السلام تحیة المیت ،قل السلام علیک.)قال قلت:انت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذی إذا اصابک ضر فدعوتة کشفه عنک،...الخ* ‏¤¤¤خوب اولأ این حدیث در باب پوشیدین لباس اومده وبطی به توسل ندارد اگه حدیث را تا آخر بخونید متوجه میشید. ‏*ثانیأ مشکل اینجاست که:أنا رسول الله الذی اذا اصابک ضر فدعوتة کشفه عنک .چنانچه شما بر صرف و نحو علم داشته باشید متوجه میشوید که .کشفه عنک.یعنی او تورا درمیابد میکند.نه من. ‏*ثالثأ معنی>من پیامبر ،خدایی هستم که هرگاه به تو ضرر رسید اورا صدا کنی تورا در میابد. ‏>إن شاء الله مطالب مفید واقع شده باشد...وسلام صلاة علی سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین الی یوم الدین منبع : عقیده نیوز |حدیث4084ابوداود
برچسب ها :