سلام علیکم/برحی از شرکیات موجود در کلیات ملا حسن حنفی. ‏*یانبی الله چه باشد حال من روز شمار-عمر ضائع نمودم جمله در بد روزگار-دارم از شرم گنه هردم بخاطر اضطرار-المدد یاسیدالسادات یا اهل صفا(ص۶۹) ‏*یارسول الله ندارم جز درت جای امید-مژده بحشش ز سویت کی مرا خواهد رسید/یا رسول الله مشکل از کارم گشای -زانکه دست جود تو نبد را باشد کلید/یا رسول الله دوای قلب بیمار مرا-از تو خواهم چونکه هستی درد دلهارا مفید(ص۱۱۵) ‏*سیدا فریاد دارم نزد تو -گشته از بار گنه پشتم ثقیل/یا صفی الله إرحم الامان(ص۱۹۲) ‏*خدارا یارسول الله خدارا-توئی مشکل گشائم آشکارا(ص۲۰۰) ‏*از فراقت دل دو نیم گشت یا مشکل گشا-کی شوم من حاک کویت یا محمد ص الغیاث(ص۳۱۴) ‏¤منبع=کلیات ملاحسن اخند مرحوم-ساکن قریه تلکان-مکتبه حنفیه منبع : عقیده نیوز |ملاحسن اخند
برچسب ها : الله ,مشکل ,ملاحسن اخند ,رسول الله